Νέα & Ανακοινώσεις

Το Παναθηναϊκό Στάδιο θα είναι κλειστό το Σάββατο και την Κυριακή

Το Παναθηναϊκό Στάδιο θα είναι κλειστό για δύο ημέρες λόγω της διεθαγωγής του Αυθεντικού Μαραθωνίου της Αθήνας.

Το Σάββατο 9 και την Κυριακή 10 Νοεμβρίου δεν θα λειτουργεί για τους επισκέπτες λόγω της διεξαγωγής του Μαραθωνίου